Teraz w Renault
samodzielne
jazdy testowe

Wybierz swój model i zapisz się.

NoweRenault CAPTURCzas na ekscytującą jazdę testową!
Gdzie pojedziesz najnowszym SUV-em Renault?

Dzięki nowoczesnym i intuicyjnym technologiom, personalizowanemu wnętrzu i wyjątkowym możliwościom konfiguracji Nowy CAPTUR dostosuje się do Twoich potrzeb i marzeń.

Czas na nowe Renault

Myślisz o nowym aucie? Czas na samodzielne jazdy testowe! Wybierz jeden z dostępnych modeli: Nowe CLIO, Nowego CAPTURA, MEGANE lub KADJARA. Nasze samochody czekają na Ciebie!

Tylko w Renault
samodzielne
jazdy testowe

Przed Tobą 24 godziny i aż 365 km na test!
Wszystko w przyjaznych i bezpiecznych warunkach.

365 dni testów Renault

Odbytych jazd testowych

Dołącz do akcji „365 dni testów Renault”!
Umów się na samodzielną jazdę testową Nowym Renault CAPTUR, Nowym Renault CLIO, Renault KADJAR lub MEGANE. Zajmij miejsce za kierownicą i doświadcz tego, czym jest Renault Easy Life w rzeczywistości. Poznaj samochód w biezpieczny sposób przed zakupem.
Nie zwlekaj — czas na testy!


Nie czekaj! Wybierz model Renault i dołącz do testów!

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.

Wyrażam zgodę na:

Wyrażam zgodę na preferowaną formę kontaktu dla celu marketingu produktów i usług własnych Renault Polska:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Renault Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 13. Pani/Pana dane będą wykorzystywane w celu udziału w akcji „365 dni testów”, udziału w badaniu satysfakcji oraz – za odrębnie wyrażoną zgodą - marketingu Administratora, w tym wykorzystywane w procesie profilowania. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu i wycofania zgody, prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do Prezesa UODO. Kontakt w sprawach dot. ochrony danych: renault.iod@renault.com.pl. Pełna informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Renault Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 13.

W sprawie pytań dotyczących przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych lub realizacji swoich uprawnień związanych z tym przetwarzaniem, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Renault Polska sp. z o.o. Do Pani/Pana dyspozycji jest pod adresem e-mail renault.iod@renault.com.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie odpowiednich postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: „RODO”, tj.:

  • wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w związku z akceptacją regulaminu, w celu Pani/Pana udziału w akcji „365 dni testów”;
  • zgody ujawnionej przez zaznaczenie pola w niniejszym formularzu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu wyboru preferowanej formy przekazywania Pani/Panu informacji marketingowych;
  • prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) indywidualnie dla celu:
    • realizacji marketingu Administratora (za pośrednictwem wybranych przez Panią/Pana kanałów komunikacji). Uzasadnionym interesem Administratora jest promocja produktów i usług marki Renault;
    • analizy danych i ich profilowania. Uzasadnionym interesem Administratora jest jak najlepsze dopasowanie przesyłanych Pani/Pana informacji do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań. Dążymy do ciągłego ulepszania naszych usług, dlatego profilowanie danych ma na celu badanie preferencji zakupowych Klientów oraz w ramach opieki nad nimi - przygotowanie oferty produktów uwzględniającej preferencje zakupowe;
    • badania opinii osób biorących udział w akcji „365 dni testów”. Uzasadnionym interesem jest doskonalenie jakości obsługi i świadczonych usług.

Podanie powyższych danych jest niezbędne do udziału w akcji „365 dni testów” zgodnie z Regulaminem. Bez ich podania udział w akcji „365 dni testów” nie jest możliwy, m.in. ze względu na brak możliwości ustalenia terminu jazdy.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres Pani/Pana udziału w akcji „365 dni testów” oraz przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z Pani/Pana udziałem w akcji. W razie przetwarzania danych osobowych w celu marketingowym, Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na wszystkie z wybranych kanałów komunikacji lub zgłoszenia sprzeciwu dla przetwarzania danych w celu marketingowym. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane na potrzeby profilowania, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach. Pani/Pana dane będą przetwarzane w czasie trwania prowadzonego badania jakości, w tym analizy jego wyników.

Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione Renault SAS z siedzibą we Francji. Ponadto, dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, centrum telefoniczne Renault Polska, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Pani/Pana dane będą przekazywane autoryzowanym partnerom działającym w ramach grupy Renault Polska, w tym zwłaszcza Dealerowi Renault Polska, u którego będzie Pani/Pan zainteresowana/-y odbyciem jazdy testowej. Z pełną listą autoryzowanych partnerów Renault Polska można zapoznać się na stronie internetowej www.renault.pl.

Może Pani/Pan zrealizować wobec Administratora swoje prawo do: dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym do profilowania danych. W przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, może ją Pani/Pan w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W celu realizacji wymienionych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem listowanie, na adres siedziby lub za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, do którego kontakt został podany powyżej.

Jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nowy regulamin obowiązuje od 16 czerwca 2020 r.