Nowy zawodnik, nowe wyzwania!
Nowy zawodnik, nowe wyzwania!

Nowe Renault CLIO z miejsca wskoczyło na pozycję lidera. Rewolucyjne wnętrze, bogate wyposażenie i świetny design − z takimi warunkami jest skazane na mistrzowskie wyniki! Nasi skoczowie już poznali jego możliwości.

Dalej

Jazda w mistrzowskim stylu!
Jazda w mistrzowskim stylu!

Renault MEGANE dostosowuje się do stylu kierowcy - wszystko dzięki systemowi MULTI-SENSE. Sprawdź, jak wykorzystali go nasi skoczkowie!

Dalej

Renault KADJAR na mistrzowskim poziomie
Renault KADJAR na mistrzowskim poziomie

Renault EASY LIFE pomaga każdemu kierowcy. To jednak dopiero początek przygody – dzięki napędowi 4x4 KADJAR zabierze Cię daleko poza horyzont.

Dalej

  365 dni testów Renault

  Odbytych jazd testowych

  Wszyscy testują Renault! Przetestuj i Ty ‒ dołącz do naszej akcji „365 dni testów Renault″ i umów się na wyjątkowe jazdy testowe nowym Renault Clio, Renault KADJAR lub Renault MEGANE. Wsiądź za kierownicę i sprawdź sam, jak rozwiązania Renault Easy Life ułatwiają życie w rzeczywistości. Przed Tobą 365 kilometrów testów. Jak je wykorzystasz?


  Chcesz przetestować nowe Renault CLIO, Renault KADJAR lub Renault MEGANE?

  Podaj imię, telefon i preferowany model, a my skontaktujemy się z Tobą!

  Wyrażam zgodę na:

  Wyrażam zgodę na preferowaną formę kontaktu dla celu marketingu produktów i usług własnych Renault Polska:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Renault Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 13. Pani/Pana dane będą wykorzystywane w celu udziału w akcji „365 dni testów”, udziału w badaniu satysfakcji oraz – za odrębnie wyrażoną zgodą - marketingu Administratora, w tym wykorzystywane w procesie profilowania. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wyrażenia sprzeciwu i wycofania zgody, prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do Prezesa UODO. Kontakt w sprawach dot. ochrony danych: renault.iod@renault.com.pl. Pełna informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Renault Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 13.

  W sprawie pytań dotyczących przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych lub realizacji swoich uprawnień związanych z tym przetwarzaniem, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Renault Polska sp. z o.o. Do Pani/Pana dyspozycji jest pod adresem e-mail renault.iod@renault.com.pl.

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie odpowiednich postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: „RODO”, tj.:

  • wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w związku z akceptacją regulaminu, w celu Pani/Pana udziału w akcji „365 dni testów”;
  • zgody ujawnionej przez zaznaczenie pola w niniejszym formularzu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu wyboru preferowanej formy przekazywania Pani/Panu informacji marketingowych;
  • prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) indywidualnie dla celu:
   • realizacji marketingu Administratora (za pośrednictwem wybranych przez Panią/Pana kanałów komunikacji). Uzasadnionym interesem Administratora jest promocja produktów i usług marki Renault;
   • analizy danych i ich profilowania. Uzasadnionym interesem Administratora jest jak najlepsze dopasowanie przesyłanych Pani/Pana informacji do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań. Dążymy do ciągłego ulepszania naszych usług, dlatego profilowanie danych ma na celu badanie preferencji zakupowych Klientów oraz w ramach opieki nad nimi - przygotowanie oferty produktów uwzględniającej preferencje zakupowe;
   • badania opinii osób biorących udział w akcji „365 dni testów”. Uzasadnionym interesem jest doskonalenie jakości obsługi i świadczonych usług.

  Podanie powyższych danych jest niezbędne do udziału w akcji „365 dni testów” zgodnie z Regulaminem. Bez ich podania udział w akcji „365 dni testów” nie jest możliwy, m.in. ze względu na brak możliwości ustalenia terminu jazdy.

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres Pani/Pana udziału w akcji „365 dni testów” oraz przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z Pani/Pana udziałem w akcji. W razie przetwarzania danych osobowych w celu marketingowym, Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na wszystkie z wybranych kanałów komunikacji lub zgłoszenia sprzeciwu dla przetwarzania danych w celu marketingowym. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane na potrzeby profilowania, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach. Pani/Pana dane będą przetwarzane w czasie trwania prowadzonego badania jakości, w tym analizy jego wyników.

  Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione Renault SAS z siedzibą we Francji. Ponadto, dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, centrum telefoniczne Renault Polska, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Pani/Pana dane będą przekazywane autoryzowanym partnerom działającym w ramach grupy Renault Polska, w tym zwłaszcza Dealerowi Renault Polska, u którego będzie Pani/Pan zainteresowana/-y odbyciem jazdy testowej. Z pełną listą autoryzowanych partnerów Renault Polska można zapoznać się na stronie internetowej www.renault.pl.

  Może Pani/Pan zrealizować wobec Administratora swoje prawo do: dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym do profilowania danych. W przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, może ją Pani/Pan w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  W celu realizacji wymienionych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem listowanie, na adres siedziby lub za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, do którego kontakt został podany powyżej.

  Jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Nowy regulamin obowiązuje od 18 grudnia 2019 r.